Filia Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Poznaniu, od momentu powołania jej w 2020 roku, bardzo szybko wpisała się w krajobraz edukacyjny regionu, stając się jego integralną częścią.

Prowadzone w Poznaniu kierunki studiów – tj. Psychologia oraz Zarządzanie korespondują w swoim praktycznym ujęciu nie tylko z duchem poznańskiego pragmatyzmu, ale też z głównymi celami rozwojowymi Wielkopolski, przyjętymi przez Zarząd Województwa w strategii rozwoju do roku 2030.

Czy wiesz, że...

Program prowadzonych przez nas studiów odpowiada dalekosiężnie na potrzeby rozwojowe regionu.

Kształci przyszłych psychologów, diagnostów, psychoterapeutów, doradców psychospołecznych, doradców personalnych i zawodowych, profesjonalnych coachów, interwentów, trenerów psychospołecznych, managerów, dyplomatów, negocjatorów, mediatorów, HR business partnerów, PR managerów, marketing managerów, analityków danych, przedsiębiorców – i, co kluczowe, ludzi świadomych swoich kompetencji i dążących nieustannie do doskonałości.

Collegium Humanum filia w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
18 kierunków (I stopień)
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
18 kierunków (II stopień)

Collegium Humanum filia w Poznaniu - Dojazd

Collegium Humanum

Świętego Michała 43,

61-119 Poznań

Numer główny

+48 608 314 248

Biuro obsługi studiów

+48 602 254 276

Adres e-mail: rekrutacja.poznan@humanum.pl