Collegium Da Vinci w Poznaniu to Uczelnia Ludzi Ciekawych - jedna z najstarszych niepublicznych uczelni w Wielkopolsce. Od 25 lat dba, by proponowane kierunki były zgodne z zapotrzebowaniem rynku, a programy studiów powstawały we współpracy z pracodawcami i partnerami biznesowymi.

W Collegium Da Vinci w ramach codziennych zajęć uczy się realnych umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających pracę w zmiennym środowisku biznesowym. Przyszłym studentom oferowane są innowacyjne kierunki studiów, tworzone we współpracy z firmami i instytucjami partnerskimi takimi jak, m.in. IBM, Papaya Films, About Ad, Grupą TENSE, Game Dust, Enea, RDH Urban, Komputronik, Tpay.com, Merixstudio, Impel, Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan, Goplana, Brand24, Hays, WTK czy Verseo.

Galeria
uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...
  • Olena Paziuk oraz Hubert Wulbach, studenci kierunku Urban Management wygrali konkurs studencki na koncepcję zagospodarowania fragmentu doliny Wierzbaka
  • Wiktor Czechowski, student kierunku Mediaworking zajął trzecie miejsce, podczas Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski w pool bilardzie.
  • Collegium Da Vinci otrzymało trzecią nagrodę w konkursie Genius Universitatis Perspektywy.
  • Viktoriia Petik, studentka zarządzania kreatywnego II stopnia zajęła trzecie miejsce zdobywając brązowy medal w Mistrzostwach Świata IISA 4th Ice Swimming Championship 2022 w Głogowie.
  • Kamila Stachowiak oraz Michał Wieczorek , studenci kierunku zarządzanie kreatywne I stopnia zostali wyróżnieni w Rankingu 50 Najbardziej Kreatywnych Ludzi w Biznesie według magazynu Brief.
  • Iga Andrzejczak, studentka kierunku Mediaworking wzięła udział w programie “The Voice of Poland”. Trenerką Igi została Sylwia Grzeszczak.

Wyróżnikami uczelni są:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Praktyczne zajęcia
  • Tutoring, system modułów do wyboru oraz oferta kursów e-learningowych prowadzonych na nowoczesnej platformie 
Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
1 wydział
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
10 kierunków (3 koła naukowe)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
1557 studentów
Wydziały

Wydział Nauk Stosowanych

Dojazd

ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10
61-719 Poznań

tel. 61 27 11 000
fax: 61 27 11 199


info@cdv.pl