Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. Studiuje tutaj około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.


  • Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.
  • Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego. 
  • Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych.
  • Jako jedyna Uczelnia w zachodniej Polsce posiadamy Centrum Kształcenia Lotniczego i bazę samolotów szkoleniowych, a co się z tym wiąże oferujemy kształcenie na kierunkach związanych z lotnictwem. Jesteśmy liderem konsorcjum europejskiego EUNICE, co sprawia, że nasze kształcenie opiera się w coraz większej mierze na współpracy międzynarodowej i otwiera studentom nowe możliwości, dużo szersze od dotychczasowych wymian studenckich.
  • Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych ostatnie lata przyniosły rozwój i scalenie infrastruktury badawczej i edukacyjnej w jednym kampusie Warta. Stworzono nowe lub nowocześnie wyposażono już istniejące laboratoria.
  • Jako pierwsza Uczelnia w kraju umożliwiliśmy kandydatom założenie konta za pomocą aplikacji mObywatel.

Politechnika Poznańska - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...

W 2021 r. przyznano studentom Politechniki Poznańskiej 10 stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Student.


O wielu innych sukcesach studentów oraz uczelni możecie przeczytać poniżej:

Wyróżniki uczelni:

  • Wysoko wykwalifikowana kadra z pasją i ogromnym doświadczeniem 
  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Nowoczesne budynki uczelni

Politechnika Poznańska w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
9 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
80 kierunków (ponad 70 kół naukowych i organizacji studenckich)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
15.000

Politechnika Poznańska - Dojazd

Politechnika Poznańska

Sekcja Rekrutacji

e-mail: rekrutacja@put.poznan.pl

tel.: +48 61 665 3548

ul. Jacka Rychlewskiego 2, p. 137

61-131 Poznań