Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. Studiuje tutaj około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.


  • Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.
  • Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego. 
  • Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych.
  • Jako jedyna Uczelnia w zachodniej Polsce posiadamy Centrum Kształcenia Lotniczego i bazę samolotów szkoleniowych, a co się z tym wiąże oferujemy kształcenie na kierunkach związanych z lotnictwem. Jesteśmy liderem konsorcjum europejskiego EUNICE, co sprawia, że nasze kształcenie opiera się w coraz większej mierze na współpracy międzynarodowej i otwiera studentom nowe możliwości, dużo szersze od dotychczasowych wymian studenckich.
  • Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych ostatnie lata przyniosły rozwój i scalenie infrastruktury badawczej i edukacyjnej w jednym kampusie Warta. Stworzono nowe lub nowocześnie wyposażono już istniejące laboratoria.
  • Jako pierwsza Uczelnia w kraju umożliwiliśmy kandydatom założenie konta za pomocą aplikacji mObywatel.
Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...

W 2021 r. przyznano studentom Politechniki Poznańskiej 10 stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii Student.


O wielu innych sukcesach studentów oraz uczelni możecie przeczytać poniżej:

Wyróżniki uczelni:

  • Wysoko wykwalifikowana kadra z pasją i ogromnym doświadczeniem 
  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Nowoczesne budynki uczelni
Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
9 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
80 kierunków (ponad 70 kół naukowych i organizacji studenckich)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
15.000
Dojazd

Politechnika Poznańska

Sekcja Rekrutacji

e-mail: rekrutacja@put.poznan.pl

tel.: +48 61 665 3548

ul. Jacka Rychlewskiego 2, p. 137

61-131 Poznań