Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie ponad 30 kierunków studiów. Studiuje tutaj około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę.

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego.

Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych ostatnie lata przyniosły rozwój i scalenie infrastruktury badawczej i edukacyjnej w jednym kampusie Warta. Stworzono nowe lub nowocześnie wyposażono już istniejące laboratoria.

Jako pierwsza Uczelnia w kraju umożliwiliśmy kandydatom, w trakcie rekrutacji 2021/2022, założenie konta za pomocą aplikacji mObywatel.

Galeria

Czy wiesz, że...

Na PP powstał najbardziej interdyscyplinarny zespół studentów PUT MOTORSPORT,  reprezentujący 9 wydziałów Politechniki Poznańskiej. W ślady kolegów poszli studenci z zespołu PUTTrain, zespołu zrzeszonego w Kole Naukowym Inżynierów Transportu Publicznego. Studenci z PUT Train z sukcesem zaprojektowali oraz zbudowali pierwszą polską studencką lokomotywę. Studenci na Politechnice dostają skrzydeł mogąc realizować swoje pasje. Ekipa Aero Design działająca w ramach koła naukowego Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej, od wielu sezonów bierze udział w prestiżowych zawodach z cyklu SAE Aero Design przywożąc do Polski zwycięskie trofea.

Wyróżniki uczelni:

  • Profesjonalne i nowoczesne pracownie/laboratoria/sale
  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Nowoczesny budynek/budynki uczelni
Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
9 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
81 kierunków (60 aktywnych Kół Naukowych i 8 Organizacji Studenckich)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
14997
Dojazd

rekrutacja@put.poznan.pl