Postaw na uczelnię z czołówki rankingów, w której najważniejsi są studenci i ich przyszłość. Dbamy o wysoki poziom kształcenia i możliwości rozwoju. Treści edukacyjne uwzględniają wymagania globalnego rynku pracy i najnowsze trendy w biznesie. Kształcimy przyszłych liderów, rozchwytywanych specjalistów i menedżerów. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania – prace nad projektami i case-study. Uczymy, jak wykorzystać wiedzę ekonomiczną, by odnosić sukces w korporacjach i własnych firmach.

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...

Wyróżniki uczelni:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Szeroka oferta staży lub stanowisk zawodowych z różnorodnych placówek, komunikowane i wspierane przez uczelnie
  • Uczestniczenie w programach do wymian studentów lub wyjazdów zagranicznych (np. Erasmus)

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
7 zakresów studiów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
22 kierunki (56 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
7500

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - Dojazd