Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jedna z najlepszych uczelni w Polsce – corocznie zdobywająca czołowe miejsca w uznanych rankingach szkół wyższych. UAM to również największa uczelnia w północno-zachodniej Polsce z ponad 32 tysiącami studentów oraz 1168 doktorantami. UAM to bogactwo kierunków i specjalności proponowanych studentom w trakcie ich akademickiej kariery i dodatkowo ponad 100 propozycji studiów podyplomowych.

Studia prowadzone są na wydziałach w Poznaniu i Kaliszu, a także w Instytucie Kultury Europejskiej w Gnieźnie, Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile i Collegium Polonicum w Słubicach.

Do użytku studentów Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przeznacza 193 tysiące m2 powierzchni naukowo-dydaktycznej, 1694 miejsca w bibliotekach, które łącznie gromadzą prawie 5 milionów woluminów (bez czasopism i zbiorów elektronicznych) oraz 2000 komputerów. Na terenie Kampusu UAM na Morasku działa Międzyuczelniane Centrum Nanobiomedyczne, w którym znajdują się m.in. specjalistyczne pracownie mikroskopowa, optyczno-spektroskopowa, spektroskopii NMR, czy wytwarzania nanostruktur, a także pracownia medyczna, fizyki widzenia i neuronauki. Na Morasku zlokalizowane jest również Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii, które łączy w sobie centra technologii biomedycznej, przemysłowej i chemicznej oraz centrum badań materiałowych wraz z regionalnym laboratorium aparaturowym.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...

Wyróżnikami uczelni są:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Współprace z zagranicznymi uczelniami
  • Uczestniczenie w programach do wymian studentów lub wyjazdów zagranicznych (np. Erasmus)

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
20 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
126 kierunków, 67 specjalności (200 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
32 tys. studentów

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Dojazd

Sekcja Spraw Studenckich

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

pokój nr 25, parter


tel. +48 61 829 4376

tel. +48 61 829 4366

e-mail: dnuam@amu.edu.pl

Sekcja Spraw Studenckich czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00