Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku około ponad 7 tys. studentów, na 23 kierunkach studiów pierwszego stopnia i 20 kierunkach studiów drugiego stopnia. Prestiż i nowoczesność, profesjonalna kadra dydaktyczna i uznany dorobek naukowy potwierdzają czołowe miejsce naszego uniwersytetu w kraju i znaczącą pozycję na arenie międzynarodowej.

Szeroka oferta edukacyjna jest dostosowana do różnorodnych zainteresowań młodzieży, w szczególności do wymogów rynku pracy. Programy kształcenia są innowacyjne, uwzględniają nowoczesne rozwiązania ekologiczne oraz niezbędną wiedzę biologiczną, informatyczną i społeczną.  

Studia pierwszego stopnia 

Studia drugiego stopnia 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...
 • Studentka UPP znalazła się na liście finalistów 13. edycji konkursu Studencki Nobel 2022 w kategorii Nauki Ekonomiczne;
 • Doktorantka Wydziału Leśnego i Technologii Drewna została wyróżniona złotym medalem Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG 2022 za mebel dopasowujący się do zmiennych potrzeb i wymiarów pomieszczenia;
 • Koła Naukowe Technologów Żywności oraz Projektantów Mebli UPP laureatami programu MEN "Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje";
 • doktorantka Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP laureatką konkursu GIRACT`S EUROPEAN PHD IN FLAVOR RESEARCH AWARDS;
 • zespół Bon Voyage z UPP pod opieką dr. Dawida Jabkowskiego, został finalistą  Akademickich Mistrzostw Menedżerskich;
 • trzy studentki kierunku zootechnika oraz studentka kierunku ekonomia otrzymały Stypendia Ministra Edukacji Narodowej;
 • praca magisterska absolwenta UPP „Ocena wpływu zieleni miejskiej na łagodzenie skutków fal upałów na przykładzie dzielnicy Stare Miasto w Poznaniu” zdobyła wyróżnienie w konkursie Miasta Poznania. 

UPP w rankingach: 

 • 1. miejsce wśród uczelni rolniczych w kraju w rankingu "Perspektywy 2023";
 • kierunek zootechnika, już od sześciu lat jest oceniany jako najlepszy w Polsce w rankingu "Perspektywy 2023"; a czołowe miejsca zajmują kierunki w grupie  o żywieniu i żywności, rolnicze i leśne oraz architektura krajobrazu i ogrodnictwo; 
 • w QS World University Rankings by Subject 2023 UPP w kategorii rolnictwo i leśnictwo UPP  awansował do przedziału 101-150, klasyfikując się w tej dyscyplinie jako jedna z trzech polskich uczelni;
 • w Global Ranking of Academic Subjects 2022 w dyscyplinie Food Science and Technology UPP  znalazł się w prestiżowej grupie Top-200 uczelni, klasyfikując się w przedziale 151-200, zajmując 2. miejsce w Polsce. Natomiast Agricultural Sciences oraz Ecology zostały sklasyfikowane w przedziale 301-400, co dało UPP odpowiednio 2. (ex aequo z UR w Krakowie) i 3. miejsce w Polsce;
 • w The Center for World University Rankings (CWUR) 2023 UPP został sklasyfikowany na 1506. miejscu, zajmując 2. miejsce wśród polskich uczelni przyrodniczych;
 • w QS EECA UNIVERSITY RANKINGS 2022 UPP znalazł się na 114. miejscu (wśród 450 najlepszych uczelni z Europy Wschodniej i Azji Centralnej). 


Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
6 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
34 kierunki, w tym 10 anglojęzycznych, 25 kół naukowych
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
7.245 studentów, w tym 520 cudzoziemców

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu - Dojazd

60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28

Dział Studiów i Spraw Studenckich:

tel. 61 848  70 09, 70 10, 70 11

www.up.poznan.pl

e-mail: dsiss@up.poznan.pl 

Ważne kontakty