Uniwersytet SWPS to nowoczesna uczelnia oparta na trwałych wartościach. Silną pozycję zawdzięcza połączeniu wysokiej jakości dydaktyki z badaniami naukowymi spełniającymi światowe standardy. Uniwersytet SWPS kształci ponad 17,5 tys. studentów w pięciu miastach: Warszawie, Wrocławiu, Sopocie, Poznaniu i Katowicach. Oferuje praktyczne programy studiów dostosowane do wymagań zmieniającego się rynku pracy. Na Wydziale w Poznaniu można studiować psychologię i prawo.

Uczelnia posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w pięciu dyscyplinach: psychologia, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki socjologiczne, nauki prawne oraz doktora habilitowanego: nauk społecznych i humanistycznych z psychologii, kulturoznawstwa i prawa.

Uniwersytet SWPS aktywnie i bezpłatnie popularyzuje wiedzę w ramach sześciu stref tematycznych - Strefa Psyche, Strefa Prawa, Strefa Kultur, Strefa Zarządzania, Strefa Designu i Strefa Technologii

Uniwersytet SWPS Wydział zamiejscowy w Poznaniu - Galeria

Czy wiesz, że...


Wyróżniki uczelni to:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Praktyczne zajęcia
  • Współprace z zagranicznymi uczelniami

Uniwersytet SWPS Wydział zamiejscowy w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
50 kierunków i specjalności studiów wyższych
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
100 kierunków studiów podyplomowych
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
14.5 tysiąca studentów

Uniwersytet SWPS Wydział zamiejscowy w Poznaniu - Dojazd

Specjalista ds. rekrutacji w Poznaniu

Anna Popławska

+4822 104 75 07

rekrutacja.poznan@swps.edu.pl