Postaw na uczelnię z czołówki rankingów, w której najważniejsi są studenci i ich przyszłość. Dbamy o wysoki poziom kształcenia i możliwości rozwoju. Treści edukacyjne uwzględniają wymagania globalnego rynku pracy i najnowsze trendy w biznesie. Kształcimy przyszłych liderów, rozchwytywanych specjalistów i menedżerów. Zapewniamy nowoczesne metody nauczania – prace nad projektami i case-study. Uczymy, jak wykorzystać wiedzę ekonomiczną, by odnosić sukces w korporacjach i własnych firmach.

Uczelnia stanowi ważne centrum badań stosowanych, ekspertyz, analiz oraz konsultacji dla obszaru biznesu, jednostek rządowych i samorządowych. Badania naukowe oraz projekty eksperckie i doradcze prowadzone przez UEP obejmują wszystkie dziedziny ekonomii i praktyki gospodarczej. Uczelnia wyposażona jest w najnowocześniejszą infrastrukturą badawczą. Laboratorium Interdyscyplinarnych Badań Naukowych UEP – InnoUEP składa się z kilku specjalistycznych, tematycznych pracowni badawczych ze wspólną bazą obliczeniową i przechowywania danych. Laboratoria, wyposażone w najnowszy w skali światowej sprzęt i oprogramowanie, stanowią środowisko, w którym prowadzone są interdyscyplinarne badania naukowe.

Wysoka pozycja rankingowa i akademicka Uczelni jest w znacznej mierze zasługą świetnie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej. Uniwersytet zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, w tym około 140 profesorów. Są to wysokiej klasy dydaktycy i wybitne postaci nauki oraz praktyki gospodarczej.

Galeria

Czy wiesz, że...

Nasi studenci i naukowcy osiągają wielu sukcesów, prezentujemy kilka najnowszych oraz nasze miejsce w rankingach:

  1. Czołowe miejsce wśród uczelni ekonomicznych w Polsce (3 miejsce) w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021
  2. Najlepsze warunki kształcenia  wśród uczelni ekonomicznych w Polsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021
  3. W najnowszym rankingu MBA 2021 program Executive MBA Poznań-Atlanta został sklasyfikowany na 4. miejscu w Polsce
  4. Nasi naukowcy zdobywają międzynarodowe i krajowe granty na badania naukowe
  5. Prof. Adam Zaremba pierwszym pracownikiem polskiej uczelni z artykułem w prestiżowym Journal of Financial Economics
  6. Zespół naszych studentów UEP zwyciężył w Hackathonie Partnerstwa Odry 2021
  7. 86% współpracujących z nami przedsiębiorstw zatrudniło studenta lub absolwenta  UEP w ciągu ostatniego roku

Wyróżniki uczelni:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń.
  • Szeroka oferta staży lub stanowisk zawodowych z różnorodnych placówek, komunikowane i wspierane przez uczelnie.
  • Uczestniczenie w programach do wymian studentów lub wyjazdów zagranicznych (np. Erasmus).
Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
7 zakresów studiów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
19 kierunków (56 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
7700
Dojazd

Rekrutacja (Dział Dydaktyki)

al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań

e-mail: dd@ue.poznan.pl

Tel. 61 856 91 88 / 61 856 91 90