Wiedzę o człowieku popartą rzetelnymi badaniami traktujemy jako element rozwoju indywidualnego i społecznego. W centrum naszych zainteresowań badawczych jest człowiek, a nasze działania koncentrują się na poznaniu jego potrzeb i zrozumieniu mechanizmów funkcjonowania – jako jednostki, jak również członka grupy społecznej. Nauki, które uprawiamy, inicjują rozwój społeczny poprawiający jakość życia ludzi.


Czy wiesz, że...


Badaniami i edukacją w inspirującym środowisku wspieramy ludzi w spełnianiu marzeń oraz osiąganiu celów indywidualnych i wspólnotowych.

Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
8 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
31 kierunków
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
17 492 studentów
Dojazd

Specjalista ds. rekrutacji w Poznaniu

Anna Popławska

+48 22 104 75 07

rekrutacja.poznan@swps.edu.pl