Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu od 23 lat jest uczelnią nr 1 w Wielkopolsce według Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2023. Zaufało nam ponad 450 000 studentów. W swojej ofercie posiadamy: studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, jednolite magisterskie, podyplomowe, MBA oraz EMBA. Studia odbywają się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej w trybach: online, hybryda i hybryda balans. Działają u nas liczne organizacje studenckie, a studenci mogą ubiegać się o rozmaite stypendia.

Potwierdzeniem jakości naszych studiów na kierunkach biznesowych jest międzynarodowa akredytacja International Accreditation Council for Business Education, którą otrzymaliśmy w 2014 roku. W 2022 roku uzyskały ją po raz pierwszy handel międzynarodowy na studiach pierwszego stopnia na WFiB, oraz wszystkie programy MBA (w tym EMBA). Akredytację otrzymało także zarządzanie on-line na poziomie studiów pierwszego stopnia w obu wydziałach.


Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeriaWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

uczelnia galeriaWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

uczelnia galeriaWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

uczelnia galeriaWyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Czy wiesz, że...
Prowadzona jest rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. Celem głównym rewitalizacji terenu u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki oraz przebudowy i adaptacji dwóch kamienic, na terenie zdegradowanym (położonych przy ulicy Ratajczaka 1 i 3 w Poznaniu) jest nadanie im nowych funkcji: społecznych, stymulowania przedsiębiorczości (w tym społecznej), edukacyjnych, naukowych i kulturalnych.

W opublikowanym przez miesięcznik „Perspektywy” 24. ogólnopolskim rankingu uczelni niepublicznych Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu został uczelnią nr 1 w Wielkopolsce. Uczelnia utrzymuje ten wynik już od 23 lat. W tym roku awansowała z 16. na 13. miejsce w rankingu.

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
3 wydziały
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
21 kierunków na I stopniu studiów, 13 kół naukowych
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
ponad 12.000 studentów

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu - Wydziały

Uniwersytet WSB Merito w Poznaniu - Dojazd

Rekrutacja na studia I stopnia:

e-mail: rekrutacja-1stopien@poznan.merito.pl

Tel.: 61 655 33 00 , 600 851 082