Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu to pierwsza, unikatowa i najbardziej wyspecjalizowana w obszarze bezpieczeństwa i nauk społecznych uczelnia w kraju.

Kształcimy już od 17 lat w 9 Wydziałach w Polsce! W naszej ofercie znajdują się studia na kierunkach o profilu praktycznym: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, psychologia, pedagogika i zarządzanie.

Jeśli szukasz uczelni, która zapewni Ci praktyczne podejście do nauki zawodu, bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do trendów na rynku pracy, wybierz studia u nas!

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zajęła 4. miejsce wśród szkół wyższych w Poznaniu, których absolwenci rok po uzyskaniu dyplomu zarabiają najwięcej! Ranking sporządził Głos Wielkopolski na podstawie danych, które znalazły się w Ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych, a dotyczył zarówno szkół państwowych, jak i prywatnych.


Uczelnia w 2021 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na studiach I stopnia o profilu praktycznym na Wydziale Nauk Społecznych w Koszalinie oraz w 2022 r. uzyskała uprawnienia do prowadzenia kierunku Bezpieczeństwo publiczne o profilu praktycznym na studiach I stopnia na Wydziale Nauk Społecznych w Jastrzębiu Zdroju.


Student Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu na kierunku psychologia – Pan Bartosz Bagrowski, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki w roku akademickim 2021/2022.

Wyróżnikami uczelni są:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Kursy i szkolenia, organizowane przez uczelnie
  • Praktyczne zajęcia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
9 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
8 kierunków (7 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
2700 studentów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydziały

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Dojazd

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

 ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel. 61 8 510 518