Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu to pierwsza, najbardziej wyspecjalizowana w obszarze bezpieczeństwa uczelnia w kraju.

Kształcimy już od 19 lat w 8 Wydziałach w Polsce! W naszej ofercie znajdują się studia na kierunkach o profilu praktycznym: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, psychologia, pedagogika i zarządzanie.

Profil kształcenia dostosowujemy do wymagań współczesnego rynku pracy z naciskiem na kształtowanie kompetencji zawodowych.


Studia I stopnia 

Studia II stopnia 


Wyróżniki uczelni to: 


  • Współczesne kierunki i specjalizacje odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń;
  • Kursy i szkolenia, organizowane przez uczelnię;
  • Praktyczne zajęcia;
  • Konferencje naukowe;
  • Współprace z interesariuszami zewnętrznymi, zorientowaniem na rynek zarówno w zakresie kształcenia, jak i prowadzenia badań naukowych;
  • Indywidualna organizacją zajęć dla aktywnych zawodowo studentów.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

uczelnia galeria

Czy wiesz, że...

·       Uczelnia zajęła 4. miejsce wśród szkół wyższych w Poznaniu, których absolwenci rok po uzyskaniu dyplomu zarabiają najwięcej (ranking Głosu Wielkopolskiego na podstawie danych z Ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów);

·       Uczelnia w 2022 r. uzyskała pozytywną ocenę programową Polskiej Komisji Akredytacyjnej na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym;  „bezpieczeństwo publiczne” oraz "psychologia";

·       Uczelnia  od 2021 r. realizuje projekt pn. Wszędzie Sobą Bądź dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

·       Klub Uczelniany AZS  zdobył II miejsce w klasyfikacji uczelni niepublicznych oraz wyróżnienie za przeprowadzenie imprezy sportowej w ramach Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski 2021/2022 z udziałem największej liczby sklasyfikowanych zespołów;

·       Studentka WSB, p. Dorota Wełyczko, została Akademicką Mistrzynią Poznania i Wielkopolski w snowboardzie kobiet 2022/2023.

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
8 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
8 kierunków, 7 kół naukowych
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
3.500 studentów

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Wydziały

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu - Dojazd

Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

tel. 662 221 133/ 616 703 311 

mail:  rekrutacja.poznan@wsb.net.pl

 ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań