WSJO to największa uczelnia filologiczna w Polsce. Jak pokazuje raport wydawnictwa Perspektywy dotyczący wyższych szkół zawodowych, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu jest obecnie największą niepaństwową uczelnią filologiczną w Polsce.

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego działa od ponad 20 lat i jest obecnie jedną z największych niepublicznych uczelni językowych w Polsce. Prowadzimy nowoczesne studia językowe rozbudowując i zmieniając ich program w rytm ewolucji współczesnego świata i potrzeb studentów.  Wykształciliśmy kilka tysięcy absolwentów. Naszą misją zawsze było i jest dostarczanie studentom interdyscyplinarnego wykształcenia, opartego na nauczaniu języków obcych.
Około 1200 osób studiuje obecnie na studiach I i II stopnia. Studenci mają do wyboru szerokie spectrum języków obcych od najbardziej popularnych: angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego po japoński, chiński, koreański i norweski.
Programy studiów odzwierciedlają wymogi nowoczesnego i praktycznego kształcenia językowego pod kątem przyszłego wykorzystania w pracy zawodowej. Atuty studiów w WSJO to program zorientowany na język współczesny, z przewagą zajęć praktycznych o charakterze ćwiczeniowym i warsztatowym, wzbogacony o blok praktyk zawodowych organizowanych przez Uczelnię. Kadrę dydaktyczną cechuje profesjonalizm w nauczaniu i otwartość w komunikacji ze studentami. Dydaktykę wspieramy nowoczesną technologią, w tym rozwiązaniami distance learning.


Czy wiesz, że...

Od zawsze nasze studia charakteryzuje nacisk na kształcenie praktycznych umiejętności językowych. Studia wspieramy platformą e-learningową dającą dostęp do dodatkowych materiałów i źródeł. Chętnie korzystamy z multimediów, sale wyposażone są w tablice multimedialne i projektory. Zajęcia z translacji realizowane są w kabinach tłumaczeniowych wyposażonych w pełen system konferencyjnego tłumaczenia symultanicznego. Księgozbiór uczelni oraz dostęp do źródeł w Internecie zapewniają studentom możliwość czerpania z aktualnych zasobów wiedzy.


Uczelnię tworzymy wspólnie. Zarówno wykładowcy, jak i studenci. Studenci z  Polski i z zagranicy mają równe prawa we współtworzeniu środowiska sprzyjającego rozwijaniu się w oczekiwanym przez młodych ludzi kierunku. Naszym studentom oferujemy wsparcie w codziennym życiu akademickim. W tym celu powołaliśmy Rzecznika Spraw Studenckich oraz Opiekuna ds. Osób z Niepełnosprawnością, którzy na co dzień udzielają pomocy naszym studentom.


Uczelnia organizuje swoim studentom rozbudowany program praktyk zawodowych. Absolwenci Uczelni wchodzą na rynek pracy z możliwością wykazania w swoim CV doświadczenia zdobytego w ramach realizowanych praktyk. Rozwijają nie tylko kompetencje branżowe, ale również umiejętności z obszaru kompetencji przyszłości, tzw. umiejętności miękkich. Dla realizacji praktyk Uczelnia zbudowała sieć partnerów z różnych branż, którzy nie tylko brali udział w konsultacjach programowych wskazując obszary kształcenia szczególnie interesujące pracodawców, ale również deklarują przyjęcie studentów na praktyki.


Wyróżniki uczelni:

  • Program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
  • Przewaga zajęć praktycznych – program zorientowany na język współczesny z przewagą zajęć w formie ćwiczeń i warsztatów
  • Zaangażowane władze uczelni

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
4 katedry
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
3 kierunki (1 koło naukowe)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
1200 studentów

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - Wydziały

Katedra Języka Angielskiego

Katedra Języka Niemieckiego

Katedra Kształcenia Zintegrowanego

Zakład Języka Hiszpańskiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu - Dojazd

Biuro Rekrutacyjne

Tel.: 606 450 341 lub 609 598 899

E-mail: info@wsjo.pl