Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania istnieje od 1997 r. Założycielem uczelni jest Towarzystwo Edukacyjne Gaudeamus. Misją Uczelni jest "kształtowanie umysłów i osobowości ludzi gotowych do podjęcia innowacyjnych wyzwań, niesionych przez zmiany przestrzeni społeczno-kulturowej współczesnego świata".

Uczelni przyświeca idea praktyczności. Stara się stworzyć studentom warunki do rzetelnej nauki, zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych w praktyce. Chce zapewnić im maksimum możliwości związanych zarówno z rozwojem własnych zainteresowań, jak i rozwojem osobistym.

Czy wiesz, że...

Na co dzień w działalności Uczelni kierujemy się czterema podstawowymi zasadami, które określają nasze priorytety. Najważniejsze wartości naszej uczelni to:

·  Praktyczność

·  Możliwości

·  Równowaga

·  Przyjazny charakter

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
2 kierunki (2 koła naukowe)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
120 studentów

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu - Dojazd

Dziekanat

ul. Garbary 71/19, 61-758 Poznań

tel. 502297 481 (rekrutacja)
tel. 502 297 517 (sprawy studenckie)
tel. 502 297 548 (sekretariat, Biuro Karier)

e-mail: cos@wskiz.edu.