Wyższa Szkoła Logistyki jest pierwszą w Polsce uczelnią logistyczną. Kształci na studiach pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach Logistyka i Zarządzanie. Prowadzi interdyscyplinarnie i praktyczne kształcenie, otwierając studentom drogę do kariery zawodowej.

Proces dydaktyczny realizuje we współpracy z czołowymi firmami sektora TSL. WSL wyróżnia także najwyższa ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku Logistyka oraz akredytowane przez Europejskie Towarzystwo Logistyczne programy studiów. 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu - Galeria

Czy wiesz, że...

W maju 2021 r. WSL objęła rolę Narodowego Centrum Certyfikacji Logistyków w Polsce wg standardów European Logistics Association. - Projekt WSL „Nowoczesne Kształcenie Logistyków” został uznany przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ (Fundację Rozwoju Systemu Edukacji) jako przykład dobrej praktyki nowoczesnego kształcenia logistyków, a także edukacji specjalistycznej opartej na europejskich logistycznych standardach kształcenia. (maj 2021 r.) - W nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych za publikację artykułu w czasopiśmie LogForum wydawanym przez WSL jednostka może otrzymać 70 pkt. ( grudzień 2021 r.) - W roku akademickim 2020/2021 roku w gronie partnerów WSL znalazło się ponad 50 przedsiębiorstw, w tym liderzy branży logistycznej, produkcyjnej i dystrybucyjnej.

Wyróżniki uczelni:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Praktyczne zajęcia
  • Szeroka oferta staży lub stanowisk zawodowych z różnorodnych placówek, komunikowane i wspierane przez uczelnie

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
1 wydział
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
2 kierunki (1 koło naukowe)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
2300 studentów

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu - Wydziały

Wydział Zarządzania i Logistyki  

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu - Dojazd