Motywem przewodnim Akademii Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu jest sentencja homines hominibus („ludzie ludziom”), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej i administracji uczelni na służenie interesom społeczeństwa oraz realizację jego potrzeb edukacyjnych. Misji tej przyświeca świadomość wspólnoty wszystkich podmiotów uczelni, tj. studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Uczelnia stwarza całej społeczności akademickiej warunki wszechstronnego rozwoju, na pierwszym miejscu stawiając dobro studentów.

Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu - Galeria

Czy wiesz, że...


Wyróżniki uczelni:

  • Profesjonalne i nowoczesne pracownie/laboratoria/sale
  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Praktyczne zajęcia

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
2 wydziały
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
12 kierunków

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu - Wydziały

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu - Dojazd

rekrutacja@wspia.pl

ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

tel. 61 832 11 79