Motywem przewodnim Poznańskiej Akademii Medycznej im. Księcia Mieszka I jest sentencja homines hominibus („ludzie ludziom”), która ukierunkowuje działalność kadry naukowo-dydaktycznej i administracji uczelni na służenie interesom społeczeństwa oraz realizację jego potrzeb edukacyjnych. Misji tej przyświeca świadomość wspólnoty wszystkich podmiotów uczelni, tj. studentów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Uczelnia stwarza całej społeczności akademickiej warunki wszechstronnego rozwoju, na pierwszym miejscu stawiając dobro studentów.

Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Oferta studiów znajduje się TUTAJ

Wyróżniki uczelni to: profesjonalne i nowoczesne pracownie/laboratoria, współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń, wysokie stypendia, niskie czesne, profesjonalna kadra dydaktyczna oraz zajęcia praktyczne i terenowe. 

Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I - Galeria

Czy wiesz, że...

Akademia zdobyła III miejsce w Plebiscycie Edukacyjnym 2022 w kategorii Uczelnia roku;

Studentka Kosmetologii – Mata Potocka zdobyła I miejsce na Akademickich Mistrzostwach Wielkopolski w Judo;

Władze Wydziału Nauk Medycznych nawiązały współpracę międzynarodową z Akademią Wychowania Fizycznego i Sportu Masowego w Astana, Kazachstan, dzięki której  w tym roku na wymianę studencką przyjechała pierwsza studentka;


Nasz wykładowca, mgr Łukasz Krypel został wyróżniony w Plebiscycie Medycznym Hipokrates 2022 I miejscem w Wielkopolsce oraz II miejscem w finale ogólnopolskim w kategorii Ratownik Medyczny roku;

Władze Wydziału Nauk Medycznych mgr Krzysztof Kostewicz i mgr Monika Łajdych otrzymali odznakę WOPR za wkład pracy w rozwój ratownictwa wodnego;

Wydział Nauk Społecznych zorganizował I Ogólnopolską Konferencję Naukową „Komunikacja-mowa-relacja”;

Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
5 wydziałów, w tym 3 w Poznaniu
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
16 kierunków
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
6 kół naukowych

Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I - Wydziały

Poznańska Akademia Medyczna im. Księcia Mieszka I - Dojazd

rekrutacja@wspia.pl

ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań

tel. 61 832 11 79