W naszej Uczelni studiować możesz na kierunkach Zarządzanie lub Administracja. Są to studia o profilu praktycznym I i II stopnia (licencjackie i magisterskie), niestacjonarne lub niestacjonarne na odległość. Jeśli ukończyłeś już studia, przynajmniej I stopnia, możesz wybrać menadżerskie studia podyplomowe. Połowa zajęć to warsztaty i projekty prowadzone przez praktyków biznesu na kierunku Zarządzanie i praktyków sądownictwa i administracji na kierunku Administracja.

Zajęcia odbywają się w niewielkich, około 20 osobowych grupach. Umożliwia to zmierzenie się z realnymi sytuacjami biznesowymi, w tym również aktualnymi wyzwaniami w pracy zawodowej naszych studentów. Wykłady kierunkowe i specjalnościowe prowadzone są przez znawców prawa i zarządzania z bogatym dorobkiem naukowym.

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Galeria

Czy wiesz, że...

Aktualnie najważniejszą nagrodą i wyróżnieniem dla nas są wyniki ankiety, jaką przeprowadziliśmy wśród naszych studentów na temat tego, jak Uczelnia poradziła sobie z nauczaniem zdalnym w okresie pandemii. 94,14% z nich oceniło nas na najwyższym poziomie (oceny 5 i 4 w 5-cio stopniowej skali, gdzie 5 to ocena najwyższa), zarówno pod względem jakości kształcenia, jak i przygotowania technicznego. W okresie pandemii wszystkie nasze zajęcia odbyły się zdalnie zgodnie z planem, wszyscy studenci zdawali egzaminy w założonych terminach, odbyły się wszystkie zaplanowane obrony i zjazdy studiów podyplomowych. Włożyliśmy jako Uczelnia bardzo dużo pracy w reorganizację kształcenia, ale zamykamy rok akademicki bez uszczerbku, jaki mogły spowodować wyjątkowe warunki, w jakich przyszło nam działać. Podziękowania studentów, jakie wciąż otrzymujemy, są dla nas największym wyróżnieniem i wynagrodzeniem. Ponadto w lipcu 2021 otrzymaliśmy pozytywną akredytację na kierunku Administracja.

Wyróżniki uczelni:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje
  • Odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Zaangażowane władze uczelni
  • Praktyczne zajęcia


Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu w liczbach

Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
1 wydział
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
2 kierunki (1 koło naukowe)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
1000 studentów

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Wydziały

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - Dojazd