Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu to pierwsza, unikatowa i najbardziej wyspecjalizowana w obszarze bezpieczeństwa i nauk społecznych uczelnia w kraju.

Kształcimy już  od 16 lat w 9 Wydziałach w Polsce! Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu oferuje studia na kierunkach o profilu praktycznym: bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo zdrowotne, psychologia, pedagogika i zarządzanie.

Jeśli szukasz uczelni, która zapewni Ci praktyczne podejście do nauki zawodu, bogatą ofertę edukacyjną dostosowaną do trendów na rynku pracy oraz profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich, wybierz studia u nas! Wyróżnia nas przede wszystkim innowacyjna oferta specjalności, aktywna współpraca z pracodawcami i środowiskiem społeczno-gospodarczym, spersonalizowane podejście do potrzeb studentów oraz zapewnienie wysokich i różnorodnych kwalifikacji zawodowych, gwarantujących dobrą pracę po studiach.

Uczelnia bierze udział w licznych programach:

- Udział w projekcie badawczym w ramach konkursu Opus 14, realizowanym i finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: Podłużna ocena zmian w funkcjonowaniu psychospołecznym chorych z młodzieńczą skoliozą idiopatyczną przed, w trakcie i po przebytym leczeniu. Badanie ilościowe i jakościowe.

- Udział w projekcie w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Galeria

Czy wiesz, że...

Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa osiągają liczne sukcesy, m.in.:

  • Stypendyści Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia:
  • Robakowska Olimpia – Stypendium na rok akademicki 2013/2014.
  • Król Agnieszka, Wittke Joanna, Napieralska Agnieszka, Demboryński Grzegorz – Stypendium na rok akademicki 2015/2016 
  • Błogosławski Mikołaj – Stypendium na rok akademicki 2016/2017
  • Woźniak Robert – Stypendium na rok akademicki 2017/2018

Czy wiesz, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest pierwszą w Polsce i jedna z nielicznych w Europie uczelnia, której obszar dydaktyczny stanowi problematyka bezpieczeństwa człowieka.

Czy wiesz, że zgodnie z rankingiem Głosu Wielkopolskiego z 2018 roku, obejmującym uczelnie publiczne i niepubliczne w Poznaniu, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa zajmuje 4 miejsce (zaraz za Politechniką Poznańską oraz Uniwersytetem Medycznym) w zakresie wysokości średnich zarobków absolwentów? Ranking został stworzony na podstawie danych z ZUS-u oraz systemu POL-on.

Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
9 wydziałów
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
5 kierunków (7 kół naukowych)
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
2650 studentów
Dojazd

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

 ul. Elizy Orzeszkowej 1

60-778 Poznań

Tel. 61 8 510 518