WSJO to największa uczelnia filologiczna w Polsce. Jak pokazuje raport wydawnictwa Perspektywy dotyczący wyższych szkół zawodowych, Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu jest obecnie największą niepaństwową uczelnią filologiczną w Polsce.

Programy studiów odzwierciedlające wymogi kształcenia akademickiego dla studiów filologicznych przygotowuje się na tej uczelni tak, by godzić je z oczekiwaniami współczesnego rynku pracy. Kadrę dydaktyczną cechuje profesjonalizm w nauczaniu i otwartość w komunikacji ze studentami.

Czy wiesz, że...

Wyróżniki uczelni:

  • Współczesne kierunki lub specjalizacje, odpowiadające na potrzeby nowych pokoleń
  • Zaangażowane władze uczelni
  • Kursy i szkolenia, organizowane przez uczelnie
  • Praktyczne zajęcia
  • Współprace z zagranicznymi uczelniami
  • Uczestniczenie w programach do wymian studentów lub wyjazdów zagranicznych (np. Erasmus)
Uczelnia w liczbach
Uczelnia w liczbach - wydziały
Uczelnia w liczbach - wydziały
5 katedr
Uczelnia w liczbach - kierunki
Uczelnia w liczbach - kierunki
20 kierunków
Uczelnia w liczbach - studenci
Uczelnia w liczbach - studenci
1500 studentów
Wydziały

Katedra Języka Angielskiego

Katedra Języka Niemieckiego

Katedra Hispanistyki

Katedra Kształcenia Zintegrowanego

Katedra Skandynawistyki

Dojazd

Biuro Rekrutacyjne

tel.606 450 341, 609 598 899